Công ty EMATE là nhà cung cấp giải pháp Ngôi nhà thông minh hàng đầu tại Việt nam và là thành viên Việt nam đầu tiên của Hiệp hội tòa nhà thông minh KONNEX – EIB. Chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên xứng đáng cho những trọng trách của công ty như sau :